Kövess minket:

Foglalási és lemondási feltételek

Foglalás lemondási feltételek

A jelen Foglalás lemondási feltételekben szereplő szolgáltatók megrendelt szolgáltatásoktól függően az Élményfalu Kft. (székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32., Adószám: 24915685-2-43, Cégjegyzékszám: 01 09 188853), és a KALANDPART Kft. (Székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.; Cégjegyzékszám: 01 09 297281; Adószám: 12543386-2-43) (együttesen továbbiakban: „Élményfalu”) .

A foglalófizetésről

A szállásfoglalás szabálya:

Kérjen tőlünk ajánlatot weboldalunkon található űrlap kitöltésével, vagy hívjon minket telefonon, illetve írjon nekünk a megadott email címre.

Amennyiben ajánlatunkat megfelelőnek találja és ezt jelzi nekünk, akkor az általunk küldött visszajelzésben leírtak szerint a szállásért Ön által megfizetendő összeg 30 %-át szükséges Önnek a bankszámlánkra foglalóként átutalni.

Kalandpart Kft bankszámlaszáma : 10409015-50526672-83531009

Élményfalu Kft bankszámlaszáma : 10409015-50526777-82711000

A foglalás benyújtásával a szállásfoglalást leadó megrendelő elismeri, hogy a foglalási és lemondási feltételeket, fizetési feltételeket megismerte, és azokat elfogadja, valamint anyagi felelősséget vállal az igénybe vett szolgáltatások és az esetleges károkozás után is! A foglaló elutalásával a Szállásfoglaló (Ön) és az Élményfalu (együtt: Felek) kijelentik, hogy a foglaló jogi természetével, illetve minősítésével tisztában vannak, és tudomással bírnak arról, hogy amennyiben az Élményfalu által elfogadottként visszaigazolt foglalás teljesítése az Élményfalu érdekkörébe tartozó okból marad el (pl. az általunk elfogadott foglalása ellenére nem tudunk Önnek szobát biztosítani), akkor az Élményfalu a Szállásfoglaló által megfizetett foglaló kétszeres összegét köteles Szállásfoglaló részére megfizetni. Ha a foglalás teljesítése a Szállásfoglaló érdekkörében felmerült okból marad el (pl. a foglalás Ön által lemondásra kerül), a Szállásfoglaló a foglaló összegét elveszíti.

A Szállásfoglalónak visszajár a foglaló összege, ha a foglalás teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik Fél sem felelős, vagy mindannyian felelősek.

A foglalóval tehát Ön és az Élményfalu azt jelzik, hogy a szándékuk komoly, és egyben tudomásul veszik azt, hogy amennyiben a szerződést nem teljesítik, a foglaló összegét elveszíthetik vagy annak kétszeresét kell megfizetni.

A foglalás kizárólag a fent írt folyamatot követően a foglaló bankszámlánkon történő megjelenését követően válik érvényessé, azaz a foglaló megérkezésének kézhezvételétől tudjuk a foglalást biztosítani. A foglalófizetés teljesítéséről a szálláshely nem küld automatikusan visszaigazolást de igény esetén tájékoztatást nyújt a megadott e-mail címre.

A foglalóként megfizetett összeg beszámít a szállásfoglalás végösszegébe.

Bejelentkezés és kijelentkezés

A szálláshelyet és szolgáltatásait az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és elutazás napján 10 óráig kell elhagyni. Eltérő igényt megrendeléskor kérjük jelezni. A szálláshely a lefoglalt szálláshelyet érkezés napján 18 óráig tartja fenn, ezután jogosult annak értékesítésére. Megrendelést követően vagy helyszínre érkezéskor bejelentőlapot kérünk kitölteni, amely a következő adatokat tartalmazza:

 • személyes adatok: (felnőtt vendégeknél név, lakcím, szül. hely és idő, útlevél vagy szem. ig. szám; gyermekeknél név, szül. hely és idő)
 • érkezés és elutazás napja
 • a foglalással létrejött anyagi felelősség, feltételek, házirendek elfogadása
 • aláírás

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a szolgáltatónál igénybe vett szolgáltatások és a szállásdíj azaz a visszaigazolt teljes végösszeg utáni anyagi felelősség a bejelentőlap pontos kitöltésétől és a vendég általi aláírásától függetlenül, a szálláshely elfoglalásától fenn áll. A szálláshely elfoglalásának a vendég részére történt kulcsátadás minősül.

Fizetési lehetőségek

 • Készpénz, Széchenyi Pihenőkártya, és bankkártya elfogadóhely.

A vendég fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó legkésőbbi határidő a távozás napján délelőtt 10:00 óra . A Szolgáltató ettől függetlenül, indok nélkül, akár érkezéskor is kérheti a vendégtől a fizetési teljesítést. Amennyiben a vendég a foglalásában megadott időpontnál korábban szeretné a már elfoglalt szálláshelyet elhagyni, a következő díjakat köteles fizetni:

A vendég részére történő kulcsátadás után, a foglalás rögzítésében meghatározott érkezés napja és távozás napja között bármikor történő korábbi kijelentkezéskor a vendég a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni. A fel nem használt étkezések, szolgáltatások, stb. díjai nem kerülnek levonásra.

A kijelentkezéskor a szobakulcsot kérjük leadni, valamint az érkezéskor szobában átvett textíliákat kérjük a szobában hagyni. Legkésőbb kijelentkezéskor kérjük a teljes szállásdíjat és az igénybe vett szolgáltatásokat rendezni

Gyermekkedvezmények

Az Élményfalu által kínált gyermek kedvezmények és gyermek árak korhatárait a foglalás szerinti távozási naphoz képest állapítjuk meg. A kedvezményes korhatárok úgy értendőek, hogy pl. 3 éves korig azt jelenti, hogy a fenti kor megállapítás szerint még nem tölti be a 3. születésnapját a gyermek. A 3-14 éves kor között pedig úgy értendő, hogy a gyermek a 3. születésnapját már betöltötte, de a 14. születésnapját még nem. Stb.

A szállásfoglalás lemondásának szabálya Foglalások lemondása esetén az alábbi szabályok érvényesek. Tájékoztatjuk, hogy a szállásfoglalás lemondása esetén a foglalóként megfizetett összeg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:185. § megfelelően főszabály szerint nem jár vissza, azaz nem kerül visszatérítésre a Szállásfoglaló részére.

Amennyiben a vendég az érkezési napot megelőzően legalább 14 nappal korábban írásban lemondja a foglalását, a befizetett foglaló teljes összege a lemondott foglalás időpontját követő 1 éven belül felhasználható legalább ugyanolyan értékű foglalásánál. Az új foglalásnál a szálláshely újból kérni fogja a 30 % foglalót a foglalásra és a végösszegből a helyszínen beszámítja a korábbi foglalóját és az új foglalóját is. A vendég az általa befizetett foglalót tehát nem veszti el! A foglalás lemondása az érkezési időpontot megelőző 14.napig lehetséges költségmentesen. 07-13 nappal érkezés előtti lemondás esetén a kötbér mértéke 60%, 01-06 nappal érkezés előtti lemondás esetén a kötbér mértéke 90%.

Amennyiben előzetes értesítés nélkül az érkezés napján kevesebben érkeznek a szálláshelyre , mint amennyi az eredeti foglalásban szerepel, abban az esetben a foglalás visszaigazolásában szereplő teljes létszám utáni eredeti összeg fizetendő . Egyéb rendelkezések

Az Élményfalu jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

 • a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
 • a vendég a szálláshely házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
 • a vendég nem tartja be a szálláshely biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
 • a vendég a szálláshely alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
 • a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát.
 • a szerződő fél vagy a vendég az Élményfalu által igényelt fizetési kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

A vendég kötelezettségei

 • a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
 • a vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szolgáltató területén.
 • a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálláshely recepcióján és minden szükséges adatot szálláshely rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.
 • a vendég saját ételt-italt az Élményfalu vendéglátó egységeibe nem hozhat be.

A vendég kártérítési felelőssége

 • a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket az Élményfalu, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy e személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.

Felek az elszállásolási szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a békés rendezés nem vezetne eredményre, úgy felek a viták eldöntését jogi útra terelik. Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntésére, hatáskörtől függően, a helyileg illetékes Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek.

Lemondási feltételek: Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át a Szervező visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a szülő fenti időponttól később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. Módosítási feltételek: Az időpont módosítás a tárgyhét előtti szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után 5000 Ft ügyintézési díjat  számolunk fel. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el. A tábor esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a szerződést, és akkor biztosítja a gyerek táborban való részvételét, ha a tábor díját a Szülő megfizeti. A Szervező tájékoztatja a szülőket, hogy a gyerek részvétele csak abban az esetben biztosított, ha a részvétei díjat teljes egészében befizették. A tábor helyeinek betöltése a befizetések sorrendjében történik. A Szervező csak a kifizetett és az általa írásban visszaigazolt jelentkezést tekinti érvényesnek.

Táborokra vonatkozó lemondási feltételek:

A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek.

Lemondási feltételek: Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt turnuskezdést, a tábor díjának 50%-át a Szervező visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a szülő fenti időponttól később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. Módosítási feltételek: Az időpont módosítás a tárgyhét előtti szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után 5000 Ft ügyintézési díjat  számolunk fel. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el. A tábor esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a szerződést, és akkor biztosítja a gyerek táborban való részvételét, ha a tábor díját a Szülő megfizeti. A Szervező tájékoztatja a szülőket, hogy a gyerek részvétele csak abban az esetben biztosított, ha a részvétei díjat teljes egészében befizették. A tábor helyeinek betöltése a befizetések sorrendjében történik. A Szervező csak a kifizetett és az általa írásban visszaigazolt jelentkezést tekinti érvényesnek.

ÉLMÉNYFALU SARUD

A Tisza-tó szeretete nem lehet csupán üzlet. Szenvedély. Szeretet, Személyes elköteleződés. Egy élethosszig tartó küldetés ...