fbpx

Kedves Vendégeink!

Amikor beléptek a lovarda területére komoly felelősség hárul rátok is.

Magatartásotok úgy a lovak és a lovasok életére is hatással lehet, ezért kérünk Benneteket, mielőtt beléptek a lovarda kapuján, tanulmányozzátok át alaposan a házirendünket, hogy megakadályozzuk a baleseteket, a betegségeket és biztosítsuk a lovak és lovasok munkájához szükséges nyugalmat. Köszönjük!

Kedves Vendégek!

Alkohol, kábítószer vagy egyéb, az ítélő- és reakcióképességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt álló személy lóra nem ülhet, fogatot nem hajthat.

Dear Guests!

Please take into consideration that person who are under the influence of alcohol, drug or similar materials – which have negative influence on conciousness in respect of awareness and reaction time – are not allowed to sit up horse and to direct horse-coach.

Liebe Gäste!

Personen, die unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen, die Urteils- und Reaktionfähigkeit ungünstig beeinflussenden Mitteln stehen, dürfen nicht aufs Pferd steigen und Gespann fahren.

HuculUdvar Lovasközpont Házirend

A HÁZIREND a Lovasközpontban tartózkodó valamennyi személyre – alkalmazottra, sportolóra, lótulajdonosra, vendégre, látogatóra vonatkozik!

Ajánlott öltözet és felszerelés:

Kérünk mindenkit, hogy lovaglásra alkalmas öltözetben jöjjenek lovagolni.  Minden lovas számára ajánlott a lovaglónadrág, lovaglócipő és lábszárvédő / bakancs / lovaglócsizma és kesztyű használata.

Kobak használata MINDENKINEK kötelező!
Akinek nincs saját kobakja, annak a lovarda biztosít.

Gyermek és ifjúsági lovasok számára a gerincvédő használata ajánlott, különösen ugróedzések alkalmával.

Általános szabályok:

DOHÁNYZÁS és nyílt láng használata a lovarda egész területén; beleértve a karámokat, istállót/beállót, a kiszolgáló helységeket és a pályát SZIGORÚAN TILOS!

A lovakat etetni TILOS és veszélyes!

A lovak emésztési rendszere bonyolult és érzékeny, könnyen megbetegedhetnek. Jutalmazni lovaglás után lehet, lehetőség szerint almával, répával vagy a lovas boltokban vásárolható jutalomfalatok kizárólag az oktató, lóápoló felügyelete mellett.

Kérjük, mindig hanggal figyelmeztessék a lovakat, ha megközelítik őket! Külön kérjük, hogy figyeljenek a ló hátulról, vagy szűk helyen történő megközelítésére. Soha ne engedjenek gyermeket a ló hátuljához, vagy annak közelébe.

Kérjük a szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek gyermekeikre, egyedül ne engedjék őket a lovak közelébe, a karámokba és az istállóba! A rohangáló, kiabáló gyerekek megijeszthetik a lovakat, veszélybe sodorva a rajtuk ülő kezdő lovasokat. A gyerekek csak a kijelölt játszótéren játszhatnak!

A lovardában ITTASAN/tudatmódosító szer hatása alatt bármilyen tevékenységet folytatni SZIGORÚAN TILOS!

Kutyát a lovarda és az intézmény területére bevinni kizárólag pórázon, közvetlen felügyelet, valamint a kutyatartás szabályainak betartása mellett szabad.

Kérjük Önöket, segítsenek fenntartani a rendet és tisztaságot azzal, hogy nem szemetelnek!

A lovaglásra vonatkozó szabályok:

Lovat a karámból, beállókból kivinni csak a lovasoktató engedélyével szabad!

A lovak fel- és leszerelését az erre képzett és kijelölt személy vagy e személy irányírása mellett a lovas végzi, a lovarda által biztosított eszközökkel

(nyereg, kantár, nyeregalátét, heveder, stb.)

A lovak patáját minden esetben kaparjuk ki a lovaglás előtt.

Minden lovas saját maga felelős a ló felszerelésének ellenőrzéséért (kivéve a futószáras és terápiás lovagoltatáson részt vevő, valamint a kiskorú személy) így különösen:

  • a heveder biztonságos beállításának
  • a kengyelhossz beállításának
  • a kantáron levő szíjak becsatolásának
  • a zabla megfelelő beállításának ellenőrzéséért.

A lovakat a lovasoktató osztja szét, a lovasok tudásszintjének megfelelően az egyéni igények, de a lovak terheltségének és egészségi állapotának figyelembevételével! Előzetes egyeztetés esetén is változhat a ló-lovas párosítás.

Lovasoktatónk felméri az újonnan érkező vendégeink lovaglási tudásszintjét. Terepre a balesetek elkerülése érdekében csak az mehet, aki az oktató szerint megfelelő szinten lovagol.

Tilos a lovon enni, inni, cukorkát szopogatni, rágózni, telefonálni és dohányozni!

Mindenki a saját felelősségére lovagol!

A lovarda nem vállal felelősséget az esetleges sérülésekért!

Kiskorú gyermek csak szülői hozzájárulással és felelősségvállalással ülhet lóra!

Tilos lóra ülni alkohol/tudatmódosító szer befolyásoltsága alatt!!!

A lovardában és annak felszereléseiben okozott kárt teljes egészében a kár okozójának kell megtérítenie!

A lovaglópálya használat szabályai:

A lovasok kötelesek a lovasoktató utasításait  mindenkor és maradéktalanul betartani, különösen a lovasok sorrendjére, a jármódra és az irányváltoztatásokra vonatkozó utasításokat!

Az ajtón meglepetésszerűen belépni, lóval és ló nélkül is balesetveszélyes, ezért tilos! A “HELYET KÉREK” kifejezést használva és a “SZABAD” választ megvárva lephetünk csak be a pályára.

Felüléshez, leszálláshoz, hevederhúzáshoz, kengyel állításhoz vagy megálláshoz a lovarda közepét kell használni!

Lovaglás közben minden lovas felelős nemcsak a saját, hanem a többi lovas biztonságáért, ennek érdekében lovaglás közben törekednie kell arra, hogy saját mozgásával mások biztonságát ne veszélyeztesse!

A lovardai foglalkozások alatt a „jobb kezek találkoznak” szabály érvényes szembejövő lovasok esetén, ha mindkettő azonos jármódban van.

körön lovaglók mindig a belső patanyomon haladnak, a többieket kívül elengedik.

Az ugróknak előnyük van a síkon lovaglókkal szemben.

Általában a lovarda belső részét használják, a többiek a külső patanyomon maradnak.

magasabb jármódban haladók (pl.vágta) használják a külső patanyomot, az alacsonyabb jármódban haladók (pl.ügetés) a belső patanyomot.

Osztályban lovaglóknak mindenkor előnyük van az egyéni lovasokkal szemben, hozzájuk csatlakozni kizárólag az oktató engedélyével, az általa vezényelt módon lehet. Ezektől eltérő esetekben mindig egyeztessünk minden velünk egy időben lovaglóval.

A beállóra/kikötőhelyre vonatkozó szabályok:

Tilos hangoskodni, szaladgálni, a lovak nyugalmát bármivel megzavarni.

Az előkészített takarmányból a lovakat etetni tilos!

A lovak előkészítése a lovagláshoz (ápolás, nyergelés) csak a beállókban/kikötőhelyen történhet.

A lovat felszerelve hagyni csak akkor lehet, ha a kantárszárat rögzítjük, a lovat kötőfékkel kikötjük, a kengyeleket felhúzzuk, a hevedert pedig lazán kapcsoljuk be.

Tilos a lovak által elérhető helyen bármilyen felszerelést, eszközt hagyni, amely sérülést okozhat.

A nyerges helyiségre vonatkozó szabályok:

A nyerges tárolót a lovardában lovaglók használhatják.

A nyerges rendjét minden lovas köteles vigyázni, megőrizni! A lovagoltatáshoz használt nyergek tárolására szolgáló helyiségben mindig tartsunk rendet, a nyergeket, kantárokat precízen tegyük a helyükre, mindig mossuk le a zablát használat után.

A lóápoláshoz használt felszereléseket az erre kijelölt helyre tegyük vissza, ezeket ne hagyjuk szerteszét.

Öltözőre vonatkozó szabályok:

Saját felszerelések elhelyezése a lovasok részére kialakított tárolóban van mód.

Mindenki vigyázzon a rendre, tisztaságra, ne hagyja elől a felszereléseit.

A táskákat, értékeket és egyéb személyes holmikat őrizetlenül hagyni nem ajánlott – felelősséget nem vállalunk értük.

Szociális helységekre vonatkozó szabályok:

A szociális helyiségek használatakor minden esetben tartsuk be az alapvető  higiénai szabályokat, vigyázzunk a rendre és tisztaságra.

Udvarra, közlekedőkre, parkolókra vonatkozó szabályok:

Személygépkocsival parkolni a lovarda területen kizárólag a kijelölt helyen a parkolóban lehet.

Lovat csak kantáron vagy kötőfékkel vezetve lehet mozgatni,

Mindenkire vonatkozó szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után az udvarról, utakról, kikötőhelyről és a pályáról!

Patkolást és körmölést követően az eltávolított pata/köröm-darabokat a patkolást végző kovácsnak össze kell szednie, a szerszámokat el kell tenni.

A Lovarda igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat. 

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk.  vonatkozó jogszabályai az irányadók. Vitás kérdésben a felek az Egri Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Egyéb felmerülő kérdéseikkel kérjük, forduljanak a lovarda dolgozóihoz!

Megértésüket megköszönve aktív sportolással egybekötött kellemes és hasznos időtöltést, tovább jó pihenést és szórakozást kívánunk!

Élményfalu Kft.